Col·laboradors
  • Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 

  • ICASS, Departament de Benestar Social i Família

  • Ajuntament de Barcelona

  • Obra Social La Caixa

  • Obra Social Sant Joan de Déu

  • Fundació Catalunya Caixa

   

  • Fundació Mambré

  • Roba Sukot
  • La Maquinista

  • SINMAS

  • Infojobs

  • Fundació Carrefour Hospitalet

  • Magna Mirrors

  • RACC

  • Forastress

  • Barcelona Reykjavik

  • Fundació CREATIA

   

  • Softonic

   

  • Nutrició sense Fronteres

   

   

 

 
Vimarsa i Gallastegui
  

faciliten la donació de productes d'higiene per a persones amb risc d'exclusió

 
onmedic