Orde Hospitalari Sant Joan de Déu

L’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu Província d’Aragó - Sant Rafael és una organització de confessionalitat catòlica que treballa per promocionar la salut i per ajudar als malalts i als necessitats. Les seves obres no pretenen el benefici econòmic i es basen en el principi d'hospitalitat iniciat pel seu fundador, San Juan de Déu.

Va iniciar la seva activitat al segle XVI i avui està present en més de 50 països dels cinc continents. Està formada per 1.200 Germans, més de 40.000 professionals, 8.000 voluntaris i més de 300.000 benefactors-donants. Entre tots, es fa possible posar al servei de més de 20 milions de persones a tot el món, al voltant de 33.000 places, sanitàries i socials.

Des de Granada (Espanya), lloc on va néixer el 1537 a partir de la persona de Juan Ciudad, l'Orde desenvolupa i transmet un projecte d'assistència que ha variat molt en les seves formes i expressions, però que manté com a eix central l'acollida i atenció a persones malaltes i necessitades a tot el món.

L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu és una de les organitzacions internacionals de cooperació sense ànim de lucre del món. Es tracta d'una institució que forma part de l'Església i per tant, diferent de les Organitzacions no Governamentals. Sota el concepte d'hospitalitat, es cuida l'acollida, la promoció de la salut, l'acompanyament i compromís en les realitats més vulnerables de cada època i societat, des d'un concepte ampli d'universalitat i afavorint la professionalitat.
La realitat actual es visualitza a partir de centres assistencials, Hospitals, Centres de Salut, Serveis Socials i Comunitats de religiosos. Es tracta de centres plurals amb un compromís social compartit amb moltes altres institucions de caràcter públic, eclesial o privades amb les que hi ha una afinitat en la motivació i una visió compartida.
Més informació: www.ohsjd.es/
 
Missió - Visió - Valors
  
 • Acollir i atendre persones en situació de necessitat. Acompanyar-les respectant la seva dignitat, cuidant i promovent la seva qualitat de vida. 
 • Aconseguir que persones en situació de sense llar i persones amb trastorn mental necessitades de suport social per l’autonomia i en situació d’exclusió social, en surtin i esdevinguin autònomes.
 • Formar i sensibilitzar a societat general i professionals, amb l’objectiu de facilitar la inclusió social i autonomia de les persones objecte d’atenció. 
 • Hospitalitat: Qualitat, respecte, responsabilitat, espiritualitat

            

 
Trajectòria
  
 • Un dels nostres serveis, l’Alberg de Sant Joan de Déu, és el servei més antic per a persones sense llar de la ciutat de Barcelona: Va obrir portes fa més de 30 anys, l’octubre de 1979. Des d’aleshores romanen obertes, i hem prestat servei ininterromput dia i nit tots els dies de tots aquests anys. 
 • Treballem en xarxa amb l’Ajuntament de Barcelona des d’aquell inici, en que s’accedia als 78 llits de l’Alberg de Sant Joan de Déu des d’una porta d’entrada única, l’OPAS (Oficina Permanent d’Atenció Social). Avui, aquesta porta d’accés és el SIS (Servei d’Inclusió Social), també de l’Ajuntament.
 • Des del principi, ens varem centrar en aprendre a treballar per les persones en una situació menys cronificada, les que estaven en fases primerenques de l’exclusió, o aquells ja en situació d’exclusió que semblaven tenir més possibilitats d’inclusió, és a dir, persones en situació de sense llar, en fase inicial o avançada. Eren estades curtes-mitjes - la progressiva duresa de la situació per a les persones en situació de sense llar, fa que la mitjana actual d’estada estigui al voltant dels 60 dies -.
 • A principis dels anys 90, l’Alberg va passar de 78 a les 50 places actuals. També, i ja com a Sant Joan de Déu, Serveis Socials, es van anar creant recursos, ampliant programes assistencials i projectes,  fruit de l’adequació a noves realitats de la pobresa i de l’exclusió social.
 • La incorporació del coneixement generat per les ciències socials, les noves metodologies de treball i els canvis socials que han generat noves i més dures formes d’expressió de la pobresa i la exclusió social, ens han portat a ampliar la nostra cartera de serveis. Així, avui en dia oferim:
  - Un itinerari residencial i de seguiment social que comença a l'Alberg i pot continuar en pisos d'inclusió amb diferents nivells d'acompanyament fins a la plena autonomia de la persona.
  - Acompanyament i seguiment a la inserció laboral i residencial mitjançant la tramitació de PIRMI.
  - Programes complementaris de suport a la recerca laboral i al treball en les vessants emocional i social de la persona.
  - Les vessants social i emocional, es treballen també mitjançant activitats lúdiques i d’oci i a través de l’acompanyament del nostre voluntariat.
  - Formació, tant a joves com per futurs professionals.
  - Recerca en àmbits d’exclusió social i sense llar.
  - Sensibilització, mitjançant actes dirigits a la societat general.