Programes:
  

 

Residencial  - Inserció Social  Sensibilització (Edu-k)  -  Tapa't  -  Recerca i Formació  Cooperació Internacional  Associació AMICS

 

Residencial 

 • Alberg de Sant Joan de Déu: centre d’acolliment residencial de 52 places per homes i dones amb un perfil de treball enfocat en l’acompanyament envers la seva plena inclusió social. Curta – mitja estada, marcada pel pla de treball personalitzat i destinat a abordar tots aquells aspectes (socials, laborals, econòmics, de salut, relatiu a addiccions, emocionals) que siguin necessaris per fer possible la re inclusió social. Concertat amb l'Ajuntament de Barcelona.

                                             

 

 • Llars
  • Pisos d’inclusió social Llar Principal, Llars Zona Franca, Llar Poble Sec, Llar Collblanc, Llar Roquetes, Llar Verdum, Llar Torrebaró, Llar El Masnou, Llars Besós: amb pla de treball, però acompanyament menys intens. segons el tipus de pis, amb diferents graus d’autonomia assolits que cal consolidar.

                                        

 Programa Externs

 • El Programa Externs es va posar en marxa al 2016 per tal de donar suport a les persones que havien estat residents als centres de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona i que en acabar el seu procés i aconseguir un allotjament fora dels centres, necessitaven cert grau d’acompanyament per tal de no recaure en la situació prèvia de sense llar.
 • Aquest acompanyament ajuda a la persona  participant del projecte a vincular-se al seu territori de residència, per enfortir la seva xarxa social, i perquè conegui i creï vincles amb les entitats i els recursos que els ofereix la seva zona de residència.
 • El Programa Externs és un recurs puntual que té una durada variable en funció de les necessitats de la persona participant i que finalitza quan la persona atesa té una situació estabilitzada. El Programa Externs rep el suport de la      
 

 Inserció Laboral

 • Tallers de suport a la recerca laboral i noves tecnologies: El taller de noves tecnologies s’ha desenvolupat de manera coordinada i complementàriament al de suport a la recerca laboral.

 • Tramitació i seguiment de persones amb PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d’Inserció): per recolzar i donar seguiment i acompanyament a aquelles persones en recerca laboral i de recuperació de la plena autonomia, en situació d’atur temporal però en treball de recerca real i possibilitats d’estabilitzar-se en una vivenda amb independència, a curt o mig termini.

  

 Sensibilització (Edu-K)

 • Dirigit a nois i noies joves: xerrades a escoles per formar, i desmuntar tòpics al voltant de la pobresa i la exclusió social, avui. Persones en aquesta situació formen part de l’equip formatiu que va a les escoles. Integrat en el programa Escoles Amigues coordinat des de l’Obra Social de Sant Joan de Déu.

Tapa't

 • La campanya Tapa't té com a objectiu principal oferir mantes i sacs de dormir a les persones que ho necessiten al llarg dels mesos de fred. 

Recerca i Formació

 • Constitució d’un Grup de Recerca en Exclusió Social, juntament amb la Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de Déu. Amb algunes recerques acabades i publicades, o en curs.
 • En preparació, un postgrau oficial sobre Exclusió Social amb el Departament d’Antropologia de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.
 • Som receptors d’aproximadament vuit alumnes a l’any de diverses titulacions oficials,que realitzen les seves pràctiques amb nosaltres. Les titulacions, són Treball Social, Educació Social i Integració Social, i els centres Universitaris i Centres Docents des don provenen, són la Universitat de Barcelona, la UNED, Sagrat Cor de Sarrià i Escola Salvador Seguí. Aquests alumnes tenen el seguiment personalitzat d’algun dels nostres professionals de referència, que acompanya les seves pràctiques. Els i les alumnes en pràctiques, participen activament del funcionament de la Institució, participen a les reunions de equip i s’orienta la seva memòria de pràctiques per tal que tinguin una vessant eminentment pràctica i poder assolir l’objectiu de formar alhora que afavorir el contacte amb la realitat del dia a dia del/la professional en que s’està convertint l’alumne/alumna.

 Cooperació Internacional

 • L’agost de 2010 ens varem Agermanar amb la Fundación San Juan de Dios México, A. C.. Aquesta Fundació, fa més de quinze anys que ofereix servei a les persones sense llar de la ciutat de Guadalajara, a l’estat de Jalisco, Mèxic.
 • L’objectiu d’aquest Agermanament és l’intercanvi de coneixement i experiència, en forma d’una interacció continua i  en constant evolució. Aquest intercanvi, està propiciant la possibilitat de compartir models de comprensió, abordatge i treball de la exclusió social, la pobresa i la situació de sense llar, tant amb els centres de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu a Mèxic, com amb organismes i institucions públiques amb responsabilitats en l’atenció a aquest col·lectiu.

 Associació Amics

 • En el decurs del 2006 i especialment durant els mesos d’estiu, mil•lers de persones van posar la seva vida en risc intentant un desesperat trajecte en embarcacions lleugeres i de costa, els cayucos, per travessar a mar obert grans trajectes, moltes vegades des de les costes Senegaleses o Mauritanes, amb destí a les costes de Canàries. S’iniciava una nova ruta migratòria des d’Àfrica cap Europa. El gran volum de persones arribades a les costes Canàries exigia una resposta urgent i efectiva d’atenció bàsica. Entre elles, hi havia centenars de menors d’edat que havien compartit el mateix risc, que s’enfrontaven a les mateixes dificultats del projecte migratori en solitari i a precari, des de la seva personalitat encara en formació. En resposta a la crida que l’Administració de l’Estat i l’Autonòmica feien a la societat civil per atendre a aquests menors col•lapsats a les Illes Canàries, la Companyia de les Filles de la Caritat, va proposar a Salesians i a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, a través de Sant Joan de Déu Serveis Socials, d’iniciar un projecte comú. Així va néixer AMICS, amb dos tipus de servei: Centre residencial per menors d’edat subsaharians tutelats per DGAIA, i els pisos d’inclusió per a joves subsaharians majors d’edat. Des d’aquell novembre de 2006 en que van arribar els primers vint nois de Canàries, AMIC ha treballat per trenta sis nois, subsaharians o magrebins, que han crescut, s’han format, molts d’ells s’han inserit en el mon laboral i alguns ho estan simultaniejant amb continuar-se formant. Actualment, AMICS atén a tres nois menors d’edat tutelats per DGAIA, i a set joves en places a pisos d’inclusió per a majors d’edat.