Les persones en situació de sense llar de Barcelona
  

Llibre Les persones en situació de sense llar de Barcelona: perfils, estat de salut i atenció sanitària de Joan Uribe i Sara Alonso. El Dr. Uribe és el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona.

 
Descripció: informe sobre perfils, estat de salut i l'atenció que reben les persones sense llar de Barcelona, i propostes per a la millota de l'atenció a la salut i, en definitiva, de la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.
  • Edició: Fundació Jaume Bofill
  • Col·lecció: Informes Breus
  • Núm.: 20
  • Nombre de pàgines: 142
  • Any de publicació: 2009
  • ISBN: 978-84-692-7998-4
  • Dipòsit legal: B-47.223-2009
  • Preu amb IVA inclòs: Gratuït
(Clicka sobre el llibre per a la seva descàrrega)
 
Estudi Taula del III Sector: ``Disfuncions entre els ámbits de Salut i Social´´
  

 

 

 

Salut en les persones sense llar de Barcelona