Qualitat del servei (ISO)

La nostra certificació en la norma ISO 9001:2008 per l’Alberg de Sant Joan de Deu no vol dir només un segell. Significa el disposar i haver integrat en la nostra cultura organitzativa un sistema de gestió de qualitat, en el que s’ha integrat en el nostre funcionament la detecció d’incidències i posterior treball correctiu al respecte; la recollida d’elements que constitueixin canvi en el funcionament; la disposició periòdica d’indicadors i anàlisi de funcionament i del servei prestat; la inclusió de la persona sense llar en la valoració periòdica del servei que se li ofereix, entre d’altres. És una garantia més del compliment de la nostra missió, atents als nostres Valors, a través de la millora contínua.